Písek - Poplatek za odpad je nutno uhradit nejpozději do 31. 5. 2024.
Profilovka
14. 05. 2024.
V Obecně závazné vyhlášce města Písek č. 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je stanovena povinnost nejpozději do 31. 5. 2024 uhradit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2024. Finanční odbor Městského úřadu Písek rozeslal předtištěné poštovní poukázky v 2. pol. měsíce dubna 2024. Z technických důvodů není možné hradit poplatek za více osob souhrnnou platbou, proto byly poštovní poukázky rozeslány na každého poplatníka jednotlivě.
Částka poplatku činí 440 Kč na poplatníka a hradí se:
 
1.  bezhotovostním převodem 
• bankovní účet č.: 7579400207/0100, Komerční banka, a. s., pobočka Písek, 
• variabilní symbol: desetimístné číslo přidělené poplatníkovi, které začíná trojčíslím 905, variabilní symbol lze vyhledat zadáním rodného čísla v aplikaci na webových stránkách města Písek, sekce místní poplatky, místní poplatek za komunální odpad; od roku 2024 je nově možné jako variabilní symbol uvést rodné číslo poplatníka,
 
platby musí být hrazeny za každou osobu jednotlivě, souhrnná platba za více osob není možná,
 
2.  platbou na pobočkách České pošty
• na základě zaslané poštovní poukázky, 
 
3.  platbou platební kartou nebo v hotovosti na podatelnách Městského úřadu Písek
• na základě zaslané poštovní poukázky. 
Adresy podatelen 
• Písek, Velké náměstí 114/3,
• Písek, Budovcova 207/6.
 
Upozorňujeme, že z důvodu vysokých nákladů na poštovné proběhlo v roce 2024 rozesílání poštovních poukázek naposledy. O možnosti zasílání informací k platbě na e-mail a způsobech úhrady od roku 2025 budou občané včas informováni prostřednictvím webových stránek a Zpravodaje města Písku. 
 
Odbor finanční
 
Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image