Písek se poprvé zapojí do akce Víkend otevřených zahrad
Profilovka
01. 06. 2024.
Písek se letos poprvé zapojí do mezinárodní akce Víkend otevřených zahrad. Na neděli 9. června připravil odbor životního prostředí ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku komentované prohlídky Palackého sadů, nejstaršího, největšího a nejnavštěvovanějšího městského parku v Písku. „K akci se připojila také Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku, která v sobotu 8. a v neděli 9. června zpřístupní veřejnosti své běžně uzavřené arboretum, otevřeno bude od 8:00 do 20:00,“ řekl koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň, jenž bude zájemce po parku provádět.
Komentované prohlídky Palackého sadů budou začínat v 10:00, 13:00 a 15:00, sraz bude ve Schrenkově pavilonu. „Návštěvníkům ukážu staré a hodnotné stromy, nové výsadby, ale i květinovou výzdobu. Chtěl bych vysvětlit i koncepci ošetřování dřevin a nastínit možný budoucí vývoj parku,“ přiblížil Ondřej Kofroň náplň prohlídek. Doprovázet ho bude historik a knihovník Prácheňského muzea Bohumír Bernášek. „Ten ve svém výkladu návštěvníky seznámí se založením parku a s jeho historickým vývojem. Ukáže jim i staré fotografie a nezapomene ani na zajímavé historky,“ doplnil Ondřej Kofroň.
Palackého sady byly založeny na místě zasypaného hradebního příkopu již ve 40. letech
19. století. Nachází se v nich mnoho významných památek jako např. Schrenkův pavilon, pomník Adolfa Heyduka nebo barokní socha Neptuna a roste tu také několik významných dřevin: čtyři památné duby a jilm, který bude vyhlášený památným stromem a svým vzrůstem, objemem i umístěním v prostoru je jedinečný nejen v rámci České republiky, ale i střední Evropy.
Arboretum v areálu lesnické školy začalo vznikat v roce 1913 z popudu prof. Františka Salače. Původně tu bylo vysazeno 250 druhů dřevin, v současné době jich je už 350, které zastupuje kolem 1500 jedinců. Hlavní část arboreta je zaměřena především na ukázky nejdůležitějších druhů domácích i introdukovaných dřevin uplatňovaných v lesnictví. V roce 2008 bylo arboretum vyhlášeno kulturní památkou. Návštěvníci si budou moci prostřednictví QR kódu stáhnout digitálního průvodce a sami si arboretum projít. 
Více informací o akci je na vikendotevrenychzahrad.cz
 
Petra Měšťanová, tisková mluvčí
 
 
 Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image