Výzva k podání žádostí o dotaci pro sportovní organizace
Profilovka
24. 05. 2024.
 
Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádosti o dotaci dle čl. III. e) systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále Zásady). Podmínkou podání žádosti je, aby žadatel požadoval dotaci za výjimečnou reprezentaci města Písku v uplynulé sezóně a výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích v kategorii mládeže i dospělých.
Finanční prostředky ve výši 380 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2024. Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 17. 6 do 30. 6. 2024 (včetně). V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy@mupisek.cz, oboje dle pokynů daných Zásad. Zásady, formuláře a podrobné informace jsou k dispozici na www.granty-pisek.cz.
 
Alena Kalinová, odbor školství a kultury
 Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image